Scroll Top

čistô = slovenskô

Po dlhej úvahe sme sa rozhodli zmeniť našu dlhodobú stratégiu. Chceme ostať aktívni len na slovenskom trhu a preto sme predali našu prevádzku v Čechách – v Uherskom Brode.
Takto sa ešte viac môžeme sústrediť na expanziu na slovenskom trhu, ktorý je pre nás najdôležitejší. Ako vidno aj z obrázku – ďalšie myčky spúšťame v Michalovciach  a pripravujeme aj projekt v Rožňave.